Šioje elektroninėje parduotuvėje įgytiems produktams, nėra taikomas grąžinimas.
22

SUSISIEKIME:

Profesionalus miško įvertinimas

Pagal Jūsų pateiktą sklypo kadastrinį numerį, panaudodami valstybinius kadastro duomenis apskaičiuojama aktuali valdos vertė, priklausanti nuo valdos struktūros, miško sudėties, amžiaus, tūrio, bei augimo rodiklių. Įvertinami tikėtini kirtimai ir jų vykdymo laikas. Visa tai perskaičiuojama į dabartinę vertę, ateities medynams pritaikius vertės diskontavimo metodiką. Patektoje ataskaitoje pateikiama kiekvieno miško sklypo taksacinė medžiaga, apskaičiuojamas tūris sklype, ir kiekvieno taksacinio sklypo kaina. Grafinėje medžiagoje pateikiama valdos struktūra ir kiekiai pagal medžių rūšis ir brandumą. O tai p pat valdos žemėlapiai su sklypų išdėstymu ir ortofotografine medžiaga.27.00€